მოწვევა ტრენინგში მონაწილეობისთვის

,
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული…