კონკურსი "სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად" - 2018

,
კონკურსი „სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად - 2018“ იწყება! კონკურსი იმართება…

კონკურსი "ჩემი, შენი, ჩვენი თემი"

,
კონკურსი „ჩემი, შენი, ჩვენი თემი“ ცხადდება „სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“(CSRDG)…

კონკურსი საექსპერტო მომსახურებაზე

,
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) აცხადებს კონკურსს საექსპერტო…

საგრანტო კონკურსი

,
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) აცხადებს საგრანტო კონკურსს…

მოწვევა ტრენინგში მონაწილეობისთვის

,
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული…