ჩვენი საიტები
GE

სოციალური მეწარმეობა

2009 წელს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი იყო ერთ-ერთი პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიმართულებით დაიწყო მუშაობა. მას შემდეგ, სოციალური მეწარმეობა ორგანიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ მიმართულებას წარმოადგენს. 

მიმართულების მიზანი არის  სოციალური მეწარმეობის, როგორც ახალი მიდგომის განვითარება საქართველოში მოწყვლადი ჯგუფების სოციალური და ეკონომიკური ინკლუზიისთვის, საზოგადოებრივი და გარემოსდაცვითი გამოწვევების მოსაგვარებლად.

 

მიმართულების გუნდი, სოციალურ მეწარმეობას განიხილავს, როგორც წვლილს შემდეგი სფეროების განვითარებაში:

  • თანაბარი შესაძლებლობები, ინკლუზიური საზოგადოება და ეკონომიკური სისტემები
  • ახლად წარმოქმნილი სოციალური და ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარება
  • საზოგადოებაში მდგრადი პოზიტიური ცვლილებებისთვის აქტიური მოქალაქეების გაძლიერება

 

მიმართულების გუნდი, დაინტერესებული ორგანიზაციებისთვის მუდმივად ატარებს ტრენინგებს, გასცემს კონსულტაციებს, სოციალურ საწარმოებს უწევს ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას, ატარებს კვლევებს, რომელთა მიგნებების საფუძველზე ვითარდება რეკომენდაციები საქართველოში გადაწყვეტილებების მიმღებ პირთათვის სოციალური მეწარმეობის ქართულ რეალობასთან უკეთ მოსარგებად.

 

მიმართულების ფარგლებში შეიქმნა ისეთი საგანმანათლებლო კურსები, როგორიცაა სოციალური მიზნებისა და შედეგების დაგეგმვა და შეფასება, სოციალური საწარმოების ფინანსური მენეჯმენტი და სხვა. მიმართულების მომსახურება მოთხოვნადია განვითარების სფეროში მომუშავე ისეთი ორგანიზაციებისთვის, როგორიცაა DRC, ASB, Hilfswerk, OSGF და სხვ.

 

2019 წლიდან, ორგანიზაციამ მიმართულების ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა გაუწია 37 სოციალურ საწარმოს. გარდა ამისა, სოციალური მეწარმეობის გუნდი მუდმივად ხელს უწყობს სოციალური საწარმოების დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაციას. ორგანიზაციის მონაწილეობით, ერთ-ერთმა უმსხვილესმა ქართულმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ, კრისტალმა, შექმნა ახალი პროდუქტი - სოციალურ საწარმოზე მორგებული „სოციალური კრედიტი“, რომელიც უკვე 12-მა სოციალურმა საწარმომ გამოიყენა.

CSRDG-ის აქტიური მონაწილეობით, ჩამოყალიბდა სოციალურ საწარმოთა ალიანსი. ამჟამად, იგი აერთანებს 35 საწარმოს და მისი წევრების რაოდენობა სტაბილურად მზარდია. ალიანსი აქტიურად არის ჩართული სოციალური მეწარმეობის პოპულარიზაციასა და მისთვის ხელსაყრელი სამოქმედო გარემოს შექმნის ადვოკატირებაში. 

მიმართულების ძირითადი საქმიანობები

 

ორგანიზაციამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა არა მარტო სოციალურ მეწარმეობასთან დაკავშირებული ცოდნის დაგროვება-გაზიარებაში, არამედ უშუალოდ სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის პოპულარიზაციაში. კერძოდ:

  • მოამზადა და გამოსცა სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო ქართულ ენაზე
  • შექმნა ვებ პორტალი www.segeorgia.org, რომელიც საინფორმაციო თვალსაზრისით დღემდე ყველაზე მდიდარ რესურსად რჩება სოციალური მეწარმეობის სფეროში
  • საქართველოს ერთ-ერთ უნივერსიტეტში მოხდა სოციალური მეწარმეობის საბაკალავრო პროგრამის პილოტირება

 

მიმართულების უნიკალური ექსპერტიზა


საერთაშორისო ქსელები და გაერთიანებები

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ მიმართულების ვებგვერდს

მიღწევები და შესაძლებლობები

2009

წლიდან სოციალური ცვლილებებისთვის

1023884

ლარი მოზიდული ინვესტიცია

47

დაფინანსებული სოციალური საწარმო

6

კვლევა სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის

სიახლეები

team

გამოცხადდა იდეების საგრანტო კონკურსი დამწყები სოციალური საწარმოებისთვის

კონკურსის შესახებ "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" (CSRDG) აცხ...

1.11.2022 სრულად ნახვა
იხილეთ მეტი

საინფორმაციო რესურსები

სოციალური მეწარმეობის რეგულირება საქართველოს კანონმდებლობაში

სოციალური მეწარმეობა

სოციალური მეწარმეობის სახელმძღვანელო III გამოცემა

სოციალური მეწარმეობა