ჩვენი საიტები
GE
კონსულტაციები
ფილტრი
  • მიმართულებები

CSR სტრატეგიის შემუშავება

2004 წლიდან ვმუშაობთ კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულე...

სოციალური მეწარმეობა

სოციალური მეწარმეობა

ჩვენს სოციალური მეწარმოების ცენტრს გააჩნია კონსულტაციების ფართო პაკეტი...

სოციალური მეწარმეობა

ორგანიზაციული საჭიროებების კვლევა

ჩვენ ორგანიზაციული საჭიროებების კვლევის მეთოდოლოგიას ორგანიზაციის მასშ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

შიდა ორგანიზაციული პოლიტიკის შემუშავება

ორგანიზაციის განვითარებასთან ერთად ხშირ შემთხვევაში ჩნდება ფორმალიზები...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

პროგრამის, პროექტის შეფასება

ჩვენ გთავაზობთ პროგრამის/პროექტის შუალედურ და საბოლოო შეფასებას. შეფას...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

პროექტის შემუშავება

ჩვენ გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას პროექტის შემუშავების პროცესშ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

სტრატეგიული დაგეგმვა

სტრატეგიული დაგეგმვის საკონსულტაციო მომსახურება გულისხმობს ორგანიზაციი...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება