ჩვენი საიტები
GE
ტრენინგები

ეფექტური გაყიდვები

ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს გაყიდვის უნარების გაუმჯობესებ...

სოციალური მეწარმეობა

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა მიიღონ ცოდნა კორპორაციული სოციალური პა...

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

მოხალისეთა მართვა

ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს განავითარონ ან დახვეწონ მოხალ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

ცვლილებების მართვა

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა გააანალიზონ, რა არის ორგანიზაციული ცვლ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

ეფექტური კომუნიკაციების უნარები

ტრენინგის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს ეფექტური კომუნიკაციის უნარები...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

ეფექტური მომსახურება

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეთათვის ეფექტური მომსახურების უნარების გაუმჯ...

სოციალური მეწარმეობა

ეფექტური მომსახურება ქოლ-ცენტრში

ტრენინგის მიზანია, ეფექტური სატელეფონო მომსახურების გაწევისთვის საჭირო...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

ეფექტური სწავლება სამუშაო ადგილზე

ტრენინგ პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს სწავლების იმ უნარების...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

რესურსების მობილიზება

ტრენინგი მონაწილეებს შესაძლებლობას აძლევს გაიფართოვონ ხედვა რესურსების...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება