ჩვენი საიტები
GE
ცვლილებების მართვა

ცვლილებების მართვა

  • 15
  • 2 დღე

ცვლილებების მართვა

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა გააანალიზონ, რა არის ორგანიზაციული ცვლილება, რა ეტაპების გავლაა საჭირო ცვლილების ეფექტურად განსახორციელებლად და როგორ არის შესაძლებელი ცვლილების მიმართ წინააღმდეგობების გადალახვა.

ტრენინგი განკუთვნილია მენეჯერებისთვის, რომლებიც თავიანთ ორგანიზაციაში დაგეგმილი ცვლილებების მოთავეები და განმახორციელებლები არიან.

მონაწილეთა რაოდენობა: 10-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2 დღე

განხილული თემატიკა

  • ცვლილების საჭიროება და ტიპები
  • ცვლილების ეტაპები
  • რევოლუციური და ევოლუციური მოდელები
  • წინააღმდეგობა ცვლილების მიმართ და მასთან გამკლავება
  • ცვლილება და ორგანიზაციული გარემო