ჩვენი საიტები
GE

გალერეაში წარმოდგენილი ფოტო და ვიდეო არქივი, მოიცავს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ წლების განმავლობაში განხორციელებული პროექტებისა და საქმიანობების ციფრულ ისტორიას.

კერძოდ, 2015 წლიდან დღემდე, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ სემინარებს, სამუშაო შეხვედრებს, ტრენინგებს, კონსულტაციებს, კონფერენციებს, ფორუმებს და სხვადასხვა ღონისძიებებს. გარდა საქმიანობებისა და აქტივობების ციფრული არქივისა, ვიდეო გალერეაში ნახავთ სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში მომზადებულ სასწავლო თუ სადემონსტრაციო გრაფიკულ მასალებს.

წარმოდგენილი მასალების და მისი მცირე ნაწილების გამოქვეყნებისას, აუცილებელია მიუთითოთ წყარო. CSRDG.GE-ზე გამოქვეყნებული ყველა მასალა წარმოადგენს ორგანიზაციის საკუთრებას. შესაბამისად, დაცულია საქართველოს კანონით საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ.