ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

4

მიმდინარე პროექტი

37

გუნდის წევრი

თანამშრომლობა დადებითი ცვლილებებისთვის - სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური ინვესტიციების განვითარება ეკონომიკური და სოციალური გაძლიერებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

 • ბიუჯეტი: 500 500 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2021/01/01-2025/08/31
 • სტატუსი: მიმდინარე
 • სრულად ნახვა

სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის

 • ბიუჯეტი: 1 142 971 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2021/03/01-2024/03/01
 • სტატუსი: მიმდინარე
 • სრულად ნახვა

უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

 • ბიუჯეტი: 925 255 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2021/10/12-2023/11/11
 • სტატუსი: მიმდინარე
 • სრულად ნახვა

უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის

 • ბიუჯეტი: 420 000 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2019/12/13-2022/12/12
 • სტატუსი: მიმდინარე
 • სრულად ნახვა