ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

7

მიმდინარე პროექტი

39

გუნდის წევრი

ქედის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის ოპტიმალური გამოყენება სოფლის განვითარებისათვის

 • ბიუჯეტი: 112 600 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2017/07/03-2021/02/28
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

გამჭვირვალე პირბადეები ადამიანის უფლებებისთვის

 • ბიუჯეტი: 15 304 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2020/12/01-2021/02/28
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

CSRDG-ს ძირითადი პროგრამა 2017-2020

 • ბიუჯეტი: 780 000 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2017/01/02-2020/12/31
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

 • ბიუჯეტი: 1 560 942 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2017/01/01-2020/12/31
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა