ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

7

მიმდინარე პროექტი

39

გუნდის წევრი

ევროკავშირთან დაახლოების გამჭვირვალე პროცესი: სანიტარული და ფიტოსანიტარული პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვაში“

 • ბიუჯეტი: 1 056 976 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2013/10/01-2016/03/01
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

თვითმმართველობის სისტემის რეფორმა და ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი მისი განხორციელებისას

 • ბიუჯეტი: 11 549 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2014/07/03-2014/12/25
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა სურსათის უვნებლობის რეფორმაში, მივირთმევ მაშასადამე მაღელვებს

 • ბიუჯეტი: 286 588 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2012/10/02-2014/06/02
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

მომხმარებელს მონაწილეობის უფლება აქვს

 • ბიუჯეტი: 28 088 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2013/09/10-2014/03/10
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა