ჩვენი საიტები
GE

ტრადიციული რეწვა საქართველოში პლატფორმა სექტორის ეკონომიკური განვითარებისთვის

ტრადიციული რეწვა საქართველოში პლატფორმა სექტორის ეკონომიკური განვითარებისთვის

პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოში ტრადიციული რეწვის სექტორის დასაქმებისა და ეკონომიკური ზრდის წყაროდ გარდაქმნას, რაც ხელს უწყობს რეწვის ტრადიციების შენარჩუნებასა და ქვეყნის რეგიონებში დარგის ეკონომიკურ განვითარებას.

პროექტის შედეგები - პროექტის ფარგლებში გაიცა მცირე გრანტები. რეგიონული ტრადიციული რეწვის ასოციაციებისთვისათვის  ჩატარდა ტრენინგები და კონსულტაციები. 

პროექტის ღირებულება: 617 960 ევრო

დონორები:  Georgian Art & Culture Center (GACC) funded by the European Union; საერთაშორისო ორგანიზაცია - “პური მსოფლიოსთვის”.

პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია: ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 

პარტნიორები: ქ. თბილისის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური;  

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/03/2014 –30/10/2016

გაზიარება