ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

7

მიმდინარე პროექტი

39

გუნდის წევრი

მხარდაჭერის სახლი - მომსახურებები დღეგრძელთა ღირსეული ცხოვრებისთვის საქართველოსა და ბოსნია-ჰერცოგოვინაში პროექტის წინაპირობა

 • ბიუჯეტი: 90545 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2020/01/01-2023/12/31
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

 • ბიუჯეტი: 925 255 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2021/10/12-2023/11/11
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

CSRDG-ს ძირითადი პროგრამა 2020-2023

 • ბიუჯეტი: 1 215 000 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2020/07/01-2023/07/03
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის

 • ბიუჯეტი: 420 000 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2019/12/13-2022/12/12
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა