ჩვენი საიტები
GE

სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის

სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის

პროექტის მიზანია ქვეყანაში სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა; სოციალურ საწარმოთა სამოქმედო სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება, სოციალური მეწარმეობის დადებითი შედეგების შესახებ ცნობიერების ამაღლება,  მოქმედი სოციალურ მეწარმეებისთვის შესაძლებლობების შექმნა საქმიანობის გაფართოებისა და სოციალური გავლენის გასაზრდელად,  დამწყები მეწარმეებისთვის კი ახალი სოციალური საწარმოების დაფუძნებაში ხელშეწყობა.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები 

  • პოლიტიკურ დიალოგში ჩაერთვება ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება
  • კახეთსა და გურიაში, ადგილობრივ თვითმმართველობებთან თანამშრომლობით, შეიქმნება და ამოქმედდება საპილოტე მხარდაჭერის მექანიზმები, რომლებიც ხელს შეუწყობენ სოციალური მეწარმეობის განვითარებას რეგიონალურ დონეზე
  • სოციალურ საწარმოებს ექნებათ გაუმჯობესებული წვდომა ფინანსებზე

პროექტის ღირებულება: 1,142,971 ევრო

დონორები: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, საერთაშორისო ორგანიზაცია - “პური მსოფლიოსთვის”.

პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

პარტნიორი ორგანიზაციები: სოციალურ საწარმოთა ალიანსი (SEA), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია (GCDA), საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (DDUG), ევროპული ვენჩურული ფილანტროპიის ასოციაცია (EVPA), ახალგაზრდობის სააგენტო.

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/03/2021 –01/03/2024

გაზიარება