ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

7

მიმდინარე პროექტი

39

გუნდის წევრი

იცოდე რომელი სურსათია უვნებელი

  • ბიუჯეტი: 29 040 დოლარი
  • ხანგრძლივობა: 2012/12/01-2013/07/01
  • სტატუსი: დასრულებული
  • სრულად ნახვა

აქტიური მომხმარებელი საკუთარი უფლებების დასაცავად

  • ბიუჯეტი: 34 780 დოლარი
  • ხანგრძლივობა: 2012/05/01-2012/11/01
  • სტატუსი: დასრულებული
  • სრულად ნახვა