ჩვენი საიტები
GE

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა სურსათის უვნებლობის რეფორმაში, მივირთმევ მაშასადამე მაღელვებს

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობა სურსათის უვნებლობის რეფორმაში, მივირთმევ მაშასადამე მაღელვებს

პროექტი მიზანად ისახავდა სურსათის უვნებლობისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში საქართველოში მიმდინარე რეფორმების გაძლიერებასა და ხელშეწყობას, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის მიხედვით და ადგილობრივი საჭიროებების გათვალისწინებით. 

პროექტის შედეგები -  ქართულ ენაზე, მომზადდა ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად საინფორმაციო მასალები სურსათის უვნებლობის შესახებ. გაიცა მცირე გრანტები სამოქალაქო ორგანიზაციებზე. დარგის ექსპერტების მიერ, პროექტის ფარგლებში,   რეგულარულად ხორციელდებოდა გრანტის მიმღებ ორგანიზაციებთან კონსულტაციები. საქართველოს მასშტაბით მასწავლებლებსა და მოსწავლეებს ჩაუტარდათ ტრენინგები მომხმარებლის უფლებების შესახებ. 

პროექტის ღირებულება: 286 588 ევრო

დონორები: ევროპის ფონდი; ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. 

ხანგრძლივობა:  02/10/2012 – 02/06/2014

გაზიარება