ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

4

მიმდინარე პროექტი

37

გუნდის წევრი

ტრადიციული რეწვა საქართველოში პლატფორმა სექტორის ეკონომიკური განვითარებისთვის

 • ბიუჯეტი: 617 960 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2014/03/01-2016/10/30
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

მუნიციპალური ტრანსპორტისა და რეგიონალური პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის პოლიტიკის დოკუმენტი

 • ბიუჯეტი: 16 000 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2014/11/14-2016/03/31
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

ევროკავშირთან დაახლოების გამჭვირვალე პროცესი: სანიტარული და ფიტოსანიტარული პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვაში“

 • ბიუჯეტი: 1 056 976 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2013/10/01-2016/03/01
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

არჩევნები და საჯარო ფინანსების მართვა

 • ბიუჯეტი: 9598 დოლარი
 • ხანგრძლივობა: 2016/02/08-2016/02/12
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა