ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

7

მიმდინარე პროექტი

39

გუნდის წევრი

სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში

 • ბიუჯეტი: 533 275 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2016/01/15-2018/05/14
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

სამოქალაქო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება საქართველოსა და უკრაინაში

 • ბიუჯეტი: 133 985.4 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2015/03/01-2018/02/28
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

პრო ბონო სერვისების მიწოდების ხელშეწყობა ონლაინ პლატფორმის შექმნით

 • ბიუჯეტი: 1500 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2017/01/01-2017/12/31
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

მაღალმთიან დასახლებებში თვითმმართველობის განვითარება მეწარმეობის განვითრების საშუალებით

 • ბიუჯეტი: 36 315 ლარი
 • ხანგრძლივობა: 2017/01/26-2017/12/22
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა