ჩვენი საიტები
GE

სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში

სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში

პროექტის მიზანია სამიზნე მუნიციპალიტეტებში (გორის, ტყიბულის, ხონისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტები) სოციალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და საჯარო სექტორს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობის გზით.

პროექტის ღირებულება: 533 275 ევრო 

დონორები: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში; ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

პროექტის განმახორციელებელი: ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაცია „People in Need”

პარტნიორი ორგანიზაციები: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG).

ხანგრძლივობა: 2017/01/01 - 2020/12/31 

გაზიარება