ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

7

მიმდინარე პროექტი

39

გუნდის წევრი

დაინტერესებულ მხარეთა ფორუმი: კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და შრომითი სტანდარტები; მასტერკლასი - როგორ გავხდეთ პასუხიმგებელი დამსაქმებელი

 • ბიუჯეტი: 16 700 ლარი
 • ხანგრძლივობა: 2017/10/17-2017/12/20
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

სამოქალაქო ჩართულობა ერთ კადრში

 • ბიუჯეტი: 5989.50 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2017/07/24-2017/11/30
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ზეგავლენა მომხმარებელზე და მათი ცნობიერების ამაღლება

 • ბიუჯეტი: 260 609 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2015/12/01-2017/05/31
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

მოქალაქეები ღია და ეფექტური ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

 • ბიუჯეტი: 88 260 დოლარი
 • ხანგრძლივობა: 2016/04/21-2017/04/21
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა