ჩვენი საიტები
GE

მაღალმთიან დასახლებებში თვითმმართველობის განვითარება მეწარმეობის განვითრების საშუალებით

მაღალმთიან დასახლებებში თვითმმართველობის განვითარება მეწარმეობის განვითრების საშუალებით

პროექტის მიზანი იყო მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებებში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. სამიზნე დასახლებებში მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. რეგულაციების არსებული ხარვეზების იდენტიფიკაცია და გამოსწორება. 

პროექტის შედეგები - მომზადდა კვლევა სამიზნე დასახლებებში/მუნიციპალიტეტებში თვითმმართველობასთან და მოსახლეობასთან ჩატარდა საინფორმაციო სახის შეხვედრები. პროექტის  ფარგლებში შემუშავდა სახელმძღვანელოს მაღალმთიან დასახლებებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის სამეწარმეო საქმიანობისა და მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის შესახებ; მომზადდა საინფორმაციო სახის ბუკლეტები. მოეწყო კონფერენცია აღნიშნული საკითხების გარშემო. 

პროექტის ღირებულება: 16 800  ლარი

დონორები: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

ხანგრძლივობა: 26/01/2017-22/12/2017

გაზიარება