ჩვენი საიტები
GE
1995 წლიდან დღემდე, ორგანიზაციამ 150-მდე მოკლევადიანი და გრძელვადიანი პროექტი განახორციელა. აღნიშნული პროექტების უმრავლესობა საზოგადოების კეთილდღეობას, კარგი მმართველობის ფორმირებას, ქვეყნის მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებას ემსახურება. მიმდინარე და დასრულებული პროექტების დაფინანსების ძირითად წყაროს სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდებიდან და დონორი ორგანიზაციებიდან მოძიებული საგრანტო დაფინანსება წარმოადგენს.

1995

წლიდან სამოქალაქო საზოგადოების სამსახურში

25000000

ლარი დონორებისგან 2007 წლიდან დღემდე

120

განხორციელებული პროექტი

7

მიმდინარე პროექტი

39

გუნდის წევრი

ქალთა გაძლიერება ცვლილებებისათვის 2017-2020

 • ბიუჯეტი: 97 000 USD
 • ხანგრძლივობა: 2017/01/23-2020/12/25
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად

 • ბიუჯეტი: 243 530 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2017/02/01-2020/01/01
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

სოციალური მეწარმეობა - ინოვაციური მიდგომა ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის

 • ბიუჯეტი: 697 201 ევრო
 • ხანგრძლივობა: 2016/02/01-2019/01/31
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა

ღია წვის შედეგად მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების გარემოში გაფრქვევის წინააღმდეგ ორგანული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეციკლირების პრაქტიკის და ალტერნატიული მეთოდების დანერგვა

 • ბიუჯეტი: 30 000 დოლარი
 • ხანგრძლივობა: 2017/10/01-2019/01/01
 • სტატუსი: დასრულებული
 • სრულად ნახვა