ჩვენი საიტები
GE

გამჭვირვალე პირბადეები ადამიანის უფლებებისთვის

გამჭვირვალე პირბადეები ადამიანის უფლებებისთვის

პროექტი მზიანი „სმენის სირთულეების მქონე ადამიანების (მათ შორის ხანდაზმულთა და სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვთა) მდგომარეობის გაუმჯობესება COVID-19-ის პრევენციული ზომების ნეგატიური შედეგების შემცირების გზით“.

პროექტის შედეგები - გამჭვრვალეფარიანი პირდაპის პილოტირება განხორციელდა სმენის სირთულეების მქონე პირთა 19 ფსიქო-სოციალური მომსახურებაში, რომლის 143 სპეციალისტი ემსახურება 1492 ბენეფიციარს.  ორგანიზაციების 48 სპეციალისტი ინფორმირებულია გამჭვირვალეფარიანი პირბადის მოხმარებასთან დაკავშირებით. 4-მა ორგანიაციამ მოახდინა შიდა რეგულაციების ადაპტირება გამჭვირვალეფარიანი პირბადეების გამოყენების მიზნით. 

გამოქვეყნდა ვიდეო სოციალურ ქსელში და საზოგადოებრივი მაუწყებლობის სოციალურ რეკლამაში;  გავრცელდა 2 ბლოგი, 1 სტატია, 7 ინფოგრაფიკა. სოციალური ქსელით ჯამურმა მოცვამ შეადგინა 352852 ადამიანი.    

სმენის სირთულეების მქონე ახალგარზდებს ჩაუტარდათ სოციალური ადვოკატრიები ტრენინგი და განისაზღვრა ახალგარზრდული ფრთის სამოქმედო სტარტეგია.

პროექტის ღირებულება: 15 304 ევრო

დონორები: სამოქალაქო საზოგადოების აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფორუმი

პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი

პარტნიორი ორგანიზაციები: ფონდი აურესი

ხანგრძლივობა: 01/12/2020 - 28/02/2021

გაზიარება