ჩვენი საიტები
GE

CSRDG-ს ძირითადი პროგრამა 2017-2020 წლები

CSRDG-ს ძირითადი პროგრამა 2017-2020 წლები

პროექტის მიზანია აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების, სოციალურად პასუხისმგებელი ბიზნესისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა  სიღარიბის დაძლევისა და ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის.

სტრატეგიული ამოცანები:

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე რათა შეძლონ საკუთარი მიზნობრივი ჯგუფების ინტერესების დაცვა და მათთვის შესაბამისი სერვისების მიწოდება.

სამოქალაქო სექტორის, ბიზნესისა და მოქალაქეთა სოციალური პასუხისმგებლობა გაზრდა. 

მთავრობისა და სამოქალაქო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა ეფექტური, ღია და საჭიროებებზე დაფუძნებული მმართველობის დასამყარებლად. 

პროექტის ღირებულება: 780 000 ევრო

დონორები: საერთაშორისო ორგანიზაცია - "პური მსოფლიოსთვის" 

ხანგრძლივობა: 2017-2020 წლები 

გაზიარება