ჩვენი საიტები
GE

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის მიზანი

„სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობა, მისი როლის გაზრდა პოლიტიკურ დიალოგსა და განვითარებაში.

პროექტის ამოცანები

  • სამოქალაქო საზოგადოების ფინასური მდგრადობის გაზრდა, დაფინანსების წყაროების გამრავალფეროვნებით, მათ შორის, სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის მონაწილეობით, ხელსაყრელი საგადასახადო გარემოს შექმნით, ასევე – მოხალისეობის ხელშეწყობით;
  • სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების, ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდა, რათა მათ უკეთ წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები;
  • სამოქალაქო მონაწილეობის გაზრდა რეგიონებში, სამოქალაქო საზოგადოების – მედიასთან, ბიზნესთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უფრო აქტიური თანამშრომლობით;
  • სამოქალაქო საზოგადოების ღონისძიებებისა და ინიციატივების მხარდაჭერა, ეროვნულ და ადგილობრივ დონეებზე, საჯარო პოლიტიკის სფეროში, განსაკუთრებით – ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში მიმდინარე რეფორმების თვალსაზრისით.

პროექტი ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) მიერ სამოქალაქო საზოგადოებისინსიტუტთან (CSI), ტრენინგის და კონსულტაციის ცენტრთან (CTC), საქართველოს სტრატეგიული კვლევის და განვითარების ცენტრთან (CSRDG) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC) თანამშრომლობით.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ.

პროექტის ღირებულება:  1 560 942 ევრო

დონორები: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში; ერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო.

პარტნიორი ორგანიზაციები: კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS); სამოქალაქო საზოგადოების ინსიტუტთან (CSI); ტრენინგის და კონსულტაციის ცენტრთან (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრთან (EDEC); 

ხანგრძლივობა: 01/01/2017- 31/12/2020

გაზიარება