ჩვენი საიტები
GE

ღია წვის შედეგად მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების გარემოში გაფრქვევის წინააღმდეგ ორგანული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეციკლირების პრაქტიკის და ალტერნატიული მეთოდების დანერგვა

ღია წვის შედეგად მდგრადი ორგანული დამბინძურებლების გარემოში გაფრქვევის წინააღმდეგ ორგანული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეციკლირების პრაქტიკის და ალტერნატიული მეთოდების დანერგვა

პროექტის მიზანია სამიზნე თემებში სათემო ლიდერების და ეკო კლუბების წევრთა ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების ღია წვის ზიანსა და მის ალტერნატიულ მეთოდებზე სადემონსტრაციო მეთოდების საშუალებით. 

პროექტი ხორციელდება კახეთის, სამეგრელოსა და გურიის - 50 თემში. 

პროექტის ღირებულება: 30 000 დოლარი

დონორები: გაეროს მცირე გრანტების პროგრამა GEF 

ხანგრძლივობა: 01/10/2017-01/012019

გაზიარება