ჩვენი საიტები
GE

მომხმარებელს მონაწილეობის უფლება აქვს

მომხმარებელს მონაწილეობის უფლება აქვს

პროექტი მიზნად ისახავდა მომხმარებლის უფლებების დამცველი ორგანიზაციების გაძლიერებას, მათთვის ტექნიკური და საკანონმდებლო ექსპერტიზის მიწოდებით..  მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ადექვატური და ეფექტური კანონის შემუშავების ხელშეწყობას და მისი განხორციელების ეფექტური მექანიზმების ადვოკატირებას. ხოლო კანონის შექმნის პროცესში დაინტერესებული მხარეების ჩართვას.  

პროექტის შედეგები -  პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მომზადდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტი. 

პროექტის ღირებულება: 28 088 ევრო

დონორები: ღია საზოგადოების ფონდი; საერთაშორისო ორგანიზაცია - "პური მსოფლიოსთვის".

ხანგრძლივობა: 10/09/2013 –10/03/2014

გაზიარება