ჩვენი საიტები
GE

აქტიური მომხმარებელი საკუთარი უფლებების დასაცავად

აქტიური მომხმარებელი საკუთარი უფლებების დასაცავად

პროექტი მიზნად ისახავდა სასურსათო პროდუქტების  მომხმარებელთა უფლებების დაცულობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას როგორც მომხმარებლის, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან ბაზრის კონტროლის გამკაცრების გზით.

პროექტის შედეგები - პროექტის ფარგლებში ჩატარდა საინფორმაციო კამპანია ახალგაზრდების ჩართულობით რომელიც - მომხმარებელთა დაცვის და სურსათის უვნებლობის საკითხებს ეხებოდა. მომზადდა ლექცია, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ.  ვებ გვერდისა და სოციალური ქსელის საშუალებით აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია შემოწმებული სურსათის ვარგისიანობის შესახებ. 

პროექტის ღირებულება : 34 780 დოლარი 

დონორები:  ღია საზოგადოების ფონდი; საერთაშორისო ორგანიზაცია - "პური მსოფლიოსთვის".

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/05/2012- 01/11/2012

გაზიარება