ჩვენი საიტები
GE

მუნიციპალური ტრანსპორტისა და რეგიონალური პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის პოლიტიკის დოკუმენტი

მუნიციპალური ტრანსპორტისა და რეგიონალური პროგრამების ფინანსური უზრუნველყოფის პოლიტიკის დოკუმენტი

პროექტის მიზანი იყო ფისკალური დეცენტრალიზაციის განხორციელების ხელშეწყობა მუნიციპალური ბიუჯეტის შესახებ კანონმდებლობის ხარვეზების აღმოფხვრის გზით

პროექტის შედეგები -  მომზადდა პოლიტიკის დოკუმენტი მუნიციპალური ტრანსპორტისა და რეგიონალური პროგრამების ფინანსური გარანტიების შესახებ. დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად მომზადდა პუბლიკაცია საქართველოს რეგიონული განვითარების შესახებ. 

პროექტის ღირებულება: 16 000 ევრო

დონორები: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი

თარიღები: 14/11/2014 - 31/03/2016

გაზიარება