ჩვენი საიტები
GE

არჩევნები და საჯარო ფინანსების მართვა

არჩევნები და საჯარო ფინანსების მართვა

პროექტის მიზანი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში საჯარო ფინანსების გამოყენების აკრძალვის უზრუნველყოფა იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირებში  რომლებიც არ ფინანსდება სახელმწიფო, ავტონომიური ან მუნიციპალური ბიუჯეტიდან 

პროექტის შედეგები -  წინასაარჩევნო პერიოდში  საბიუჯეტო დაფინანსებაზე არ მყოფი ოთხი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფინანსების მართვის სისტემის კვლევა განხორციელდა. კვლევის შედეგად გამოვლინდა სისტემური ხასიათის პრობლემები , მიგნებები და შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელიც წარედგინა საქართველოს პარლამენტსა და მთავრობას, აგრეთვე კომპეტენტურ სიპებსა და სამინისტროებს. გამოიცა კვლევის შედეგები - არჩევნები და საჯარო ფინანსების მართვა. 

პროექტის ღირებულება: 9 598 დოლარი 

დონორები: ღია საზოგადოების ფონდი

ხანგრძლივობა: 02/08/2016 – 02/12/2016

გაზიარება