ჩვენი საიტები
GE
ტრენინგები

პროექტის მართვა

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეები გაეცნონ პროექტის მართვის სრულ ციკლს, შე...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება