ჩვენი საიტები
GE
ტრენინგები

შედეგზე ორიენტირებული პროექტის დაგეგმვა და მართვა

ტრენინგ პროგრამა შესაძლებლობას აძლევს მონაწილეებს მიიღონ საჭირო ცოდნა...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

შეფასება და მონიტორინგი

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა გააანალიზონ პროექტის მონიტორინგისა და...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

სტრატეგიული დაგეგმვა

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებს დაეხმაროს სტრატეგიული გეგმის მნიშვნელობ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

თემთან მუშაობა

ტრენინგის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს თემთან მუშაობის პრინციპების გა...

თემის განვითარება

ტრენერთა ტრენინგი

ტრენინგის მიზანია, აღჭურვოს მონაწილეები ტრენერისთვის აუცილებელი ისეთი...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

ეფექტური პრეზენტაციის უნარები

ტრენინგის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს ეფექტური პრეზენტაციის უნარების...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

გუნდის მართვა და ლიდერობა

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა გაიაზრონ ლიდერობის არსი, განსაზღვრონ,...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

პროექტის წერა

ტრენინგი მონაწილეებს შესაძლებლობას აძლევს, განივითარონ პროექტის წერისთ...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება

მართვის უნარები

ტრენინგ პროგრამის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს თანამშრომელთა ეფექტური...

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარება