ჩვენი საიტები
GE
ეფექტური სწავლება სამუშაო ადგილზე

ეფექტური სწავლება სამუშაო ადგილზე

  • 15
  • 6 დღე

ეფექტური სწავლება სამუშაო ადგილზე

ტრენინგ პროგრამის მიზანია, დაეხმაროს მონაწილეებს სწავლების იმ უნარების გაუმჯობესებაში, რომელთაც ისინი ახალი თანამშრომლების (მაგ., სტაჟიორების) სწავლების პროცესში გამოიყენებენ.

მონაწილეები შეძლებენ თანამშრომლის ზრდაზე ორიენტირებული სწავლების პროცესის დაგეგმვას და წარმართვას, კონსტრუქციული უკუკავშირის მიწოდებას, სწავლის სტილის შეფასებასა და სხვ.

მონაწილეთა რაოდენობა: 10-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2-3 დღე

განხილული თემატიკა

  • ზრდასრულთა სწავლების პრინციპები
  • რა არის ქოუჩინგი, მენტორობა, სწავლება სამუშაო ადგილზე
  • სწავლის სტილი
  • სამუშაო ადგილზე სწავლების პროგრამის დაგეგმვა
  • სამუშაო ადგილზე სწავლების პროცესი
  • წვრთნის (coaching) სესიის გაძღოლა
  • პოზიტიური და მაკორექტირებელი უკუკავშირის გაცემის ტექნიკები
  • სწავლების შედეგების შეფასება