ჩვენი საიტები
GE
ეფექტური მომსახურება ქოლ-ცენტრში

ეფექტური მომსახურება ქოლ-ცენტრში

  • 15
  • 6 დღე

ეფექტური მომსახურება ქოლ-ცენტრში

ტრენინგის მიზანია, ეფექტური სატელეფონო მომსახურების გაწევისთვის საჭირო, სპეციფიკური უნარების განვითარება/გაუმჯობესება. ეფექტური მომსახურების ძირითად პრინციპებთან და სტანდარტებთან ერთად ტრენინგ პროგრამაში ყურადღება გამახვილებულია არავერბალური კომუნიკაციის გამოყენებაზე, სატელეფონო ზარის მართვაზე, სიჩუმის მართვასა და სატელეფონო ზარების პროფესიონალურად დასრულებაზე.

ტრენინგი განკუთვნილია ქოლ-ცენტრის ოპერატორებისთვის და ორგანიზაციის იმ თანამშრომლებისთვის, რომელთაც სატელეფონო ურთიერთობა აქვთ კლიენტებთან.

მონაწილეთა რაოდენობა: 10-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 1-3 დღე

განხილული თემატიკა

  • ეფექტური სატელეფონო მომსახურების სტანდარტი და პრინციპები
  • ეფექტური კომუნიკაციის ტექნიკები
  • კლიენტის საჭიროებების დადგენა
  • ხმის მახასიათებლები
  • სატელეფონო ზარის მართვა (გადამისამართება, დალოდება)
  • პოზიტიური და დამაჯერებელი ენა
  • რთულ კლიენტებთან ურთიერთობა და რთული სიტუაციების მართვა
  • სატელეფონო ზარის დასრულება