ჩვენი საიტები
GE
ეფექტური მომსახურება

ეფექტური მომსახურება

 • 15
 • 6 დღე

ეფექტური მომსახურება

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეთათვის ეფექტური მომსახურების უნარების გაუმჯობესება, ეფექტური მომსახურების სტანდარტების გაცნობა და იმ ჩვევების გამომუშავება, რომლებიც კლიენტის კმაყოფილებისა და ლოიალობის მოპოვების შესაძლებლობას ქმნის.

ტრენინგი განკუთვნილია მომსახურების სფეროში მომუშავე თანამშრომლებისთვის, რომელთაც პირადი შეხება აქვთ კლიენტებთან.

მონაწილეთა რაოდენობა: 10-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2-3 დღე

განხილული თემატიკა

 • ეფექტური მომსახურების სტანდარტები და პრინციპები
 • კომუნიკაციის პროცესი
 • ეფექტური კომუნიკაციის ტექნიკები
 • არავერბალური კომუნიკაცია
 • კლიენტის ნდობის მოპოვება
 • კლიენტის საჭიროებების დადგენა
 • ემპათიის მნიშვნელობა
 • კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის არსი
 • პოზიტიური და დამაჯერებელი ენის გამოყენება
 • შეცდომებზე რეაგირება
 • უარის თქმა და უარყოფითი ინფორმაციის მიწოდება კლიენტისთვის