ჩვენი საიტები
GE
მართვის უნარები

მართვის უნარები

 • 15
 • 2 დღე

მართვის უნარები

ტრენინგ პროგრამის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს თანამშრომელთა ეფექტური მართვისთვის საჭირო უნარების განვითარებაში. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეები გამოიმუშავებენ ისეთ უნარებს, როგორებიცაა თანამშრომელთა ზრდაზე ორიენტირებული უკუკავშირის გაცემა, თანამშრომელთა მოტივირება, დროის ეფექტურად მართვა და დელეგირება; ეფექტური ინტერპერსონალური და შიდაორგანიზაციული კომუნიკაცია.

მონაწილეები შეაფასებენ თავიანთ კომუნიკაციის სტილს, განსაზღვრავენ ძლიერ და სუსტ მხარეებს და შეძლებენ სხვადასხვა კომუნიკაციის სტილის მქონე ადამიანთან ურთიერთობის ეფექტურად წარმართვას.

მონაწილეთა რაოდენობა: 10-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 2-3 დღე

განხილული თემატიკა

 • მენეჯერის ძირითადი პასუხისმგებლობები;
 • ლიდერობა და გუნდის შეკვრა;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარები;
 • კომუნიკაციის სტილი;
 • დროის მართვა;
 • დელეგირება;
 • ეფექტური შეხვედრების ჩატარება;
 • უკუკავშირი;
 • კონფლიქტის მართვა.