ჩვენი საიტები
GE
ეფექტური პრეზენტაციის უნარები

ეფექტური პრეზენტაციის უნარები

  • 15
  • 0 დღე

ეფექტური პრეზენტაციის უნარები

ტრენინგის მიზანია დაეხმაროს მონაწილეებს ეფექტური პრეზენტაციის უნარების განვითარებაში. ტრენინგის პროგრამა იძლევა როგორც თეორიული ცოდნის, ისე პრაქტიკული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას (პრეზენტაციის ჩატარება, ვიდეოგადაღება, საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზი).

ეფექტური პრეზენტაციის უნარების განვითარება განკუთვნილია ყველა ადამიანისთვის, თუმცაღა აღნიშნული ტრენინგი უფრო სასარგებლო იქნება მათთვის ვისაც ხშირად მოეთხოვება სხვადასხვა სახის პრეზენტაციის ჩატარება (მაგ. კორპორატიული გაყიდვების აგენტი).

ტრენინგის დამსწრეთა რაოდენობა: 12-15

ტრენინგის დღეების რაოდენობა: 2-3 დღე

განხილული თემატიკა

  • ეფექტური პრეზენტაციის განმაპირობებელი ფაქტორები
  • პრეზენტაციის დაგეგმვა
  • პრეზენტაციის სტრუქტურა და შინაარსი
  • სხეულის ენის გამოყენება პრეზენტაციის პროცესში
  • ვიზუალური მასალის მომზადება
  • ჯგუფის (აუდიტორიის) დინამიკა
  • პრაქტიკული გამოცდილება პრეზენტაციის ჩატარებაში