ჩვენი საიტები
GE
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

  • 15
  • 6 დღე

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა მიიღონ ცოდნა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) არსისა და განხორციელების მექანიზმების შესახებ. ტრენინგის ფარგლებში მონაწილეებს მიეწოდებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მოახდინონ CSR-ის საკუთარ საქმიანობებში ინტეგრირება.

მონაწილეთა რაოდენობა: 10-15 მონაწილე

ტრენინგ დღეების რაოდენობა: 1-3 დღე

განხილული თემატიკა

  • კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის არსი
  • CSR ძირითადი კომპონენტები
  • CSR განხორციელების მექანიზმები
  • CSR -ის კომპანიაში დანერგვის მეთოდები