ჩვენი საიტები
GE

სოციალური მეწარმეობა

სოციალური მეწარმეობა

ჩვენს სოციალური მეწარმოების ცენტრს გააჩნია კონსულტაციების ფართო პაკეტი დამწყები და მოქმედი სოციალური საწარმოებისათვის, რაც გულისხმობს კონსულტაციების გაწევას, როგორც ბიზნესის დაგეგმვის პროცესში, ასევე მისი განხორციელების დროს.

ჩვენი ორგანიზაცია გასცემს კონსულტაციებს საწარმოს ეკონომიკურ, ფინანსურ, მარკეტინგულ, ორგანიზაციულ, მენეჯმენტის თუ საკანონმდებლო საკითხებზე. ასევე, გთავაზობთ საკონსულტაციო მომსახურებას სოციალური საწარმოს სოციალური შედეგების დაგეგმვის და შეფასების მიმართულებით.