ტრენინგი ბიზნეს კომპანიებისათვის "სტრატეგიული ფილანტროპია"

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი, იწვევს ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლებს…