ტრენინგი „როგორ შევიმუშაოთ კომპანიის CSR სტრატეგია“

ტრენინგის ძირითადი მიზნები: ტრენინგის მიზანია საქართველოში მოქმედი ქართული და საერთაშორისო…

შენიშვნები და წინადადებები საქართველოს კონსტიტუციის პროექტზე

ლევან ალაფიშვილი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი კონსტიტუცია…

„იდეების კონკურსი“ - სოციალური საწარმოს დაფუძნების მსურველთათვის

,
„საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი“, „განათლების განვითარების და…

ღია საგრანტო კონკურსი სათემო ორგანიზაციებისა და ჯგუფებისათვის

,
ღია საგრანტო კონკურსი და ტრენინგი "პროექტის დაგეგმვა და საპროექტო განაცხადის მომზადება" სათემო…