ჩვენი საიტები
GE

საერთაშორისო კონფერენცია "Impact Days 2022"

CSRDG, სოციალურ საწარმოთა ალიანსი და ადგილობრივი პარტნიორები ბიზნეს სექტორიდან -

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC და გავლენის ინვესტორი ნიკოლოზ ალავიძე - EVPA-ს მოწვევით ვენაში საერთაშორისო კონფერენციაზე “Impact Days 2022” იმყოფებოდნენ.

Impact Days მიზანია სოციალურ და გარემოსდაცვით გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების პოპულარიზაცია და ამ მიდგომის ფინანსური სექტორის წამყვან ნაწილად ქცევა.