ჩვენი საიტები
GE

პრო ბონო სერვისები

პრო ბონო სერვისები

პრო ბონო სერვისები კორპორაციული პასუხისმგებლობის სოციალურ განზომილებას განეკუთვნება და სოციალური ინვესტიციის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს. პრო ბონო სერვისების მიწოდებით კომპანია ახდენს საკუთარი რესურსების ინვესტირებას, თუმცა არა ფულადი სახსრების, არამედ საკუთარ თანამშრომელთა დროის და ინტელექტუალური რესურსისა.

გაიგეთ მეტი პრო ბონო სერვისების შესახებ

საქართველოს პრობონო ქსელი დაფუძნდა CSRDG-ის მიერ და მის საქმიანობას მხარსუჭერს ევროკავშირი და კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS).

European Union in Georgia Civil Society STAR Initiative

გაზიარება