ჩვენი საიტები
GE

ევროკავშირთან დაახლოების გამჭვირვალე პროცესი: სანიტარული და ფიტოსანიტარული პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვაში“

ევროკავშირთან დაახლოების გამჭვირვალე პროცესი: სანიტარული და ფიტოსანიტარული პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვაში“

პროექტის მიზანად ისახავდა  ხელი შეეწყო მოლდავეთისა და საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ევროკავშირის სანიტარული და ფიტოსანიტარული პოლიტიკის  გამჭირვალობის ხელშეწყობის გზით. ასევე პროექტის მიზანი იყო სურსათის უვნებლობის შესახებ კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების ხელშეწყობა და დაინტერესებული მხარეების მიერ SPS სტანდარტების  უკეთ გაგება და გააზრება. 

პროექტის შედეგები - საქართველოსა და მოლდავეთში გაიხსნა  მომხმარებელთა დახმარების ცენტრი; პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგები ახალგაზრდებისა და მომხმარებლეთა დახმარების ცენტრებისთვის. პროექტის ფარგლებში გაგრძელდა პროდუქტის შემოწმება და  ონლაინ პლატფორმებზე - facebook/momxmarebeli.ge და  momxmarebeli.ge - ზე ინფორმაციის განთავსება, მათი სარგებლიანობის შესახებ. განხორციელდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ადვოკატირების კამპანია. 

პროექტის ღირებულება: 1 056 976 ევრო

დონორები: ევროპის ფონდი; ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში.

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/10/2013 –01/03/2016

გაზიარება