ჩვენი საიტები
GE

გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად

გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად

პროექტის მიზანია  კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა საზოგადოებაში  ინტეგრაციის ხელშეწყობა, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ბიზნეს კომპანიებისა და სახელმწიფო უწყებებს შორის თანამშრომლობის მექანიზმების ჩამოყალიბებით და შესაბამისად, სამუშაო ადგილების შექმნით მიზნობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის. პროექტის სლოგანია #ცვლილებები იწყება შენით

პროექტის ღირებულება: 243 530 ევრო

დონორები: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში; 

პარტნიორი ორგანიზაციები: განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი EDEC;  საქართველოს არბაითერ სამარიტერ ბუნდი ASB;  საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA);

ხანგრძლივობა: 01/02/2017-01/01/2020

გაზიარება