ჩვენი საიტები
GE

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და კარგი მართველობის ხელშეწყობა

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და კარგი მართველობის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი იყო, სამოქალაქო ორგანიზაციების გაძლიერება, ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების პასუხისმგებლობის ზრდა, დემოკრატიულ და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში ჩართულობის გაზრდა, ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის. 

პროექტის ღირებულება: 1 045 000 ევრო

დონორები: MFW; GACC; LAT; ASB; CSI; GITA; UNDP; SOS Children’s Villages Georgia

ხანგრძლივობა: 01/01/2014 –31/12/2016

გაზიარება