ჩვენი საიტები
GE

სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობისა და ჩართულობის გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ვიშეგრადის რეგიონში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებით

სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობისა და ჩართულობის გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ვიშეგრადის რეგიონში კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარებით

პროექტი მიზნად ისახავდა - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებასა და მდგრადობის ხელშეწყობას, პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავებას სამოქალაქო, სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორის სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობისა  და კორპორაციული ფილანტროპიის ჭრილში. 

პროექტის შედეგები -  გაიმართა შეხვედრები დაინტერესებულ მხარეთა შორის. ჩატარდა CSR საზაფხულო სკოლა, საქართველოში მოქმედი მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის. ჩატარდა პრო ბონო კრეა ტიული მარათონი 2016; გაიმართა პრო ბონო ქსელის წევრების ყოველწლიური შეხვედრა. 

პროექტის ღირებულება: 21 700 ევრო

დონორები:  International Visegrad Fund;  საერთაშორისო ორგანიზაცია - “პური მსოფლიოსთვის”;  Pontis Foundation.

ხანგრძლივობა:  01/09/2015 -28/02/2017

გაზიარება