ჩვენი საიტები
GE

თანამშრომლობა დადებითი ცვლილებებისთვის - სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური ინვესტიციების განვითარება ეკონომიკური და სოციალური გაძლიერებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

თანამშრომლობა დადებითი ცვლილებებისთვის - სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური ინვესტიციების განვითარება ეკონომიკური და სოციალური გაძლიერებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში

პროექტის მიზანია სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშემწყობი გარემოს შექმნა  აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. საქართველოში პროექტის ფარგლებში შემდეგი ამოცანების განხორციელებაა დაგეგმილი:

სოციალურ გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტიცირებისა (Impact Investing) და ვენჩურული ფილანტროპიის (Venture Philanthropy)  პოპულარიზაცია; 

სოციალური ინოვაციების განვითარების მხარდაჭერა.

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები 

  • საკანონმდებლო გარემოს შესწავლა სოციალური გავლენის მქონე ინვესტიციების განხორიცელების შესაძლებლობების თვალსაზრისით;
  • კორპორაციული სექტორის ცნობიერების ამაღლება სოციალურ გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტიცირებისა და ვენჩურული ფილანტროპიის შესახებ;
  • გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების პრაქტიკის პილოტირება - გავლენის ფონდის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სულ მცირე 5 მოქმედი სოციალური საწარმოს ეკონომიკური საქმიანობისა და სოციალური შედეგების მასშტაბის ზრდას. სოციალური საწარმოები მიიღებენ გრძელვადიან, საჭიროებებზე მორგებულ, ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას სოციალური გავლენის გაზრდისა და ფინანსური მდგრადობის გაუმჯობესების მიზნით;
  • სოციალური ინოვაციების განვითარების კომპონენტის ფარგლებში დაფუძნდება 4 ახალი სოციალური საწარმო.

პროექტის ღირებულება: 505,500 ევრო

დონორები: ევროკომისიის გენერალური დირექტორატი სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში 

პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია: ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპული ასოციაცია (EVPA)

პარტნიორი ორგანიზაციები: სილაბ უკრაინა (SiLab Ukraine), ეკოვიზიო (Ecovisio), იმფაქთ ჰაბ ერევანი (Impact Hub Yerevan), განათლების ჰაბი (Education Hub)

პროექტის ხანგრძლივობა: 01/01/2021 – 31/08/2025

გაზიარება