ჩვენი საიტები
GE

თვითმმართველობის სისტემის რეფორმა და ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი მისი განხორციელებისას

თვითმმართველობის სისტემის რეფორმა და ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი მისი განხორციელებისას

პროექტის მიზანი იყო მუნიციპალური ბიუჯეტის შესახებ კანონმდებლობის ხარვეზების აღმოფხვრის გზით ფისკალური დეცენტრალიზაციის განხორციელების ხელშეწყობა.

პროექტის შედეგები - განასაზღვრა კანონის ხარვეზები და ნაკლოვანებები, რომლის შესახებაც მოხდა მსჯელობა ფართო საზოგადოებაში. მომზადდა რეკომენდაციები, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები. 

პროექტის ღირებულება: 11 549 ევრო

დონორები: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი (FES)

ხანგრძლივობა: 03/07/2014 – 25/12/2014

გაზიარება