ჩვენი საიტები
GE

უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების სტანდარტი

უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების სტანდარტი

უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების სტანდარტი, როგორც ქოლგა დოკუმენტი, შემუშავდა საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მიერ, დაინტერესებული პირების ჩართულობით. დოკუმენტის მიზანია უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვის ხელშეწყობა მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიაციებში.

გაეცანით დოკუმენტს

სტანდარტები შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე სამწლიანი პროექტის (2019-2022წ) “უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი ორ პარტნიორ ორგანიზაციასთან - საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია (თელავი, კახეთი) და ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან (ოზურგეთი, გურია) ერთად.    

გაზიარება