ჩვენი საიტები
GE
ფილტრი
 • მიმართულებები
 • publication

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა რა? რატომ? როგორ?

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  კორპორციული სოციალური პასუხისმგებლობის სხელმძღვანელო მცირე და საშალო ბიზნესებისათვის

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და საჯარო სექტორის როლი

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა
 • publication

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო 2012

  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა